Agenda Themabijeenkomst veiligheid. 7 januari 2019 20.00uur Barbarahoes Zonnestraat 3 1. Opening. 2. Wijkagent Frank Kramer over het nut van de buurtapp groepen. 3. Buurtapp beheerders aan het woord. 4. Wijkmanager over buurtapp beheer en regeling bebording etc. 5. Veiligheid in het algemeen, verkeer etc. 6. Punten voor gezamenlijk overleg buurtapp beheerders alle wijken 30 januari a.s. 7. Rondvraag. 8. Sluiting uiterlijk 21.30uur.    Svp vooraf aanmelden info@wijkteam-brunssum-west.nl