AGENDA

OPENBARE VERGADERING 17 SEPTEMBER 2018

Trefcentrum Maanstraat 20 Brunssum

19.30uur

(Kleine zaal, bij ingang direct links)

 

 1. Opening
 2. Voorstellen nieuwe deelnemers
 3. Inspreektijd
 4. Notulen dd. 30 april
 5. Mededelingen van het bestuur
 6. Inbreng van de partners
 7. Actielijst team
 8. Actielijst wijkmanager
 9. Wijkteams 2.0
 10. Studiedag 30 november 2018
 11. Hart van Treebeek
 12. Rondvraag